Софтуерни решения
за всяка нужда,
на които може да се разчита
Вижте повече

Умели разработчици,
наистина работещи решения
Вижте повече

Адекватно
и конкурентно
уеб присъствие

ERP Accent

Управлявайте процесите. Трансформирайте бизнеса.
Бъдете иновативни

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

CRM OnGo

Бюджети. Кампании. Проявен интерес. Анализи. Маркетинг. Стратегии.
Възможности. Преспективи

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ForceFlow

Управление на човешките ресурси.
See more, Do more!

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ERP Précis

Система за ефективно управление
на финансите.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Watch-On time

Car system
Система за управление на RENT-A-CAR

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Sales Direct System (SDS)

Мобилност в търговията. Достъп от всяко място.
Информация в реално време.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ