Софтуерни решения
за всяка нужда,
на които може да се разчита
Вижте повече

Умели разработчици,
наистина работещи решения
Вижте повече

Адекватно
и конкурентно
уеб присъствие

решения

Ако не можеш да обясниш нещо просто, значи не го разбираш достатъчно добре.

Алберт Айнщайн
Нашите софтуерни решения са изградени на принципа на световно признати практики и модели на работа за реализиране на висококачествени системи за управление на бизнес процесите в различни области на приложение. При внедряването на нашите системи организациите оптимизират времето за обработка на информацията и нейното систематизиране. Имат възможност за генерирането на неограничен брой справки по вид и заложени критерии. Тези справки имат възможност да бъдат визуализирани по начин, който позволява на ръководните кадри да се ориентират бързо в актуалното състояние на компанията и да взимат подходящи оперативни решения.
 
Системите ни са построени с мисъл към всеки един потребител, така че да не изпитва затруднява при извършването на ежедневните си задължения. Всеки един наш продукт е снабден с интуитивно меню, което води потребителя по пътя му в ежедневната работа. Всеки един потребител разполага с индивидуален изглед на екрана, без излишни бутони, менюта и  опции които не е предвидено да използва.
Решенията ни имат различни нива на защита в зависимост от критичността на бизнес процесите. При всеки един софтуерен продукт присъстват задължително разпределение на правата на достъп на всеки потребител, управление на видимото съдържание и възможност за защита на данните от неоторизиран достъп.
 
Платформите ни са разработени, така че да позволяват лесна връзка с трети системи и свободен обмен на информация.
 
Даваме свобода на клиентите си при избор на инсталация на системата (on-premise, cloud или смесен тип ).
 

ERP Accent


Управлявайте процесите. Трансформирайте бизнеса. Бъдете иновативни.

Вижте повече

CRM OnGo


Бюджети. Кампании. Анализи. Маркетинг. Стратегии. Възможности. Преспективи.

Вижте повече

ERP Précis


Система за ефективно управление на финансите.

Вижте повече

HR Force Flow


Управление на човешките ресурси. See more, Do more!

Вижте повече

Watch-On time Car System


Система за управление на RENT-A-CAR

Вижте повече

Sales Direct System (SDS)


Мобилност в търговията. Достъп от всяко място. Информация в реално време.

Вижте повече

E-Sync


e-Synch: пренася и актуализира данни от една система в друга

Вижте повече

GM Property


Софтуерната система GM Property представлява система за управление на площи.

Вижте повече