Watch-On time Car System

Watch-On time Car system управлява автопарк на компании заети в сферата на отдаването на автомобили под наем.
 
С нея можете ефективно да управлявате натовареността на наличните си автомобили, да планирате по добре графика и да оптимизирате процеса по наемане и отдаване.
 
Системата предоставя удобно меню за работа и индикативен екран с актуалния статус на всеки един автомобил.
 
След внедряване на системата се отчита:
 
  • подобряване ефективността на работа
  • увеличаване удовлетвореността на клиентите
  • намаляване на пропуснатите ползи
  • оптимизиране на разходите
  • увеличаване на доходността