Sales Direct System (SDS)

Sales Direct System осъществява връзката между пътуващите търговци и тяхната компания.
 
Системата повишава удовлетвореността на клиента като съкращава времето, за което се обработва неговата поръчка и фактическото й изпълнение. Търговеца има възможност да въведе поръчката на клиента на място и автоматизирано да я подаде на бек офиса. Той ще има информация за актуални наличности и ценови листи в реално време . При необходимост ще може да извършва различни справки.
 
След внедряване на системата се отчитат намаляване на:
 
  • оперативните разходи;
  • намаляване на броя технически грешки;
  • увеличаване на приходите;
 
Системата може да бъде използвана върху всяко мобилно устройство по избрано от клиента.