успешни истории

"Изграденото информационно решение автоматизира всички процеси в компанията - от предлагането на финансовия продукт на крайния клиент през момента на сключване на сделката до момента на финализиране на обслужването."
Терра Кредит, Стефан Соколов, ИТ мениджър
Терра Кредит, Христо Унчев, оперативен мениджър
Терра Кредит успешна история

Вижте успешната история

"Терра Кредит" е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка.

Референция за Акцент-Д от Терра Кредит

Вижте референцията

Решението, което избрахме, е базирано на financeERP – платформа, разработена от доверените ни партньори от фирма Акцент-Д и адаптирана за нас след дефиниране на задание.


"С настоящата препоръка бихме желали да изразим своите впечатления от съвместната работа между Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТTА и фирма Акцент-Д."
АБТТА, Мая Филипова - Изпълнителен секретар
АБТТА успешна история

Вижте успешната история

АБТТА е сдружение с нестопанска цел, с членове - туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство.

Референция за Акцент-Д от АБТТА

Вижте референцията

Асоциацията на Българските туроператори и Туристически Агенти, АБТТА приема фирма Акцент-Д като ценен партньор и ще разчита на услугите на нейните специалисти и в бъдеще.


"В резултат на оптимизацията, която направиха от АКЦЕНТ-Д, посещенията на страницата ни се увеличиха значително, броят на запитванията нарасна три пъти, както и броят на новите клиенти, които достигат до нас чрез него."
ЕМВЕКО АД, Христо Генчев Изпълнителен директор
Емвеко успешна история

Вижте успешната история

“ЕМВЕКО” AД e създадена през 1993 г. като една от първите частни фирми в сферата на оборудването за автосеривизи и автомивки, разширяваща обхвата на своята дейност.

Референция за Акцент-Д от Емвеко

Вижте референцията

В течение на съвместната ни работа, партньорите ни от „АКЦЕНТ-Д“ ООД са доказали професионализма и коректността си, както и спазването на договорените условия и срокове.


"I was quite pleased when one of my workers introduced me to the whole team of Accent-D, they are very professional in the matter of solving problems, which some people claimed impossible."
Wildrovers 4x4, Christopher Tomas, Owner
Wildrovers 4x4 успешна история

Вижте успешната история

Уайлдроувърс 4х4 ЕООД e независим вносител на оригинални, афтърмаркет части и аксесоари за Ленд Роувъри с онлайн магазин базиран в България.

Референция за Акцент-Д от Wildrovers 4x4

Вижте референцията

Hello my name is Chris and I'm the owner of Wildrovers 4x4, a company dealing with spare parts and accessories for Land Rover.