CRM OnGo

Защо да внедрим CRM?
 
CRM OnGo е комбинация от бизнес стратегии, софтуерни системи и процеси. Всички тези елементи изграждат дългосрочни взаимоотношения между компаниите и клиентите.
 
CRM стратегии
 
От първостепенно значение е да бъде дефинирана стратегия, която да обхваща идентифицирането на нуждите на клиента и като краен резултат да отчита повишаване на  доходността . Една добре развита CRM система води до по-добра комуникация с клиента и неговото дългосрочно задържане.
 
CRM OnGo Софтуер
 
CRM Софтуер e мощен инструмент изграден за да подсили стратегиите за комуникация с клиентите и да подсигури тяхната лоялност. CRM системата e пресечната точка между процесите в маркетинг, продажби и обслужване. По този начин се затваря процеса от първоначалния контакт с клиента, до всяка негова следваща покупка.
 
CRM OnGo процеси
 
През последните години ролята на BPM  (Business Process Management) системите в CRM беше разширена драстично. За да бъдат конкурентно способни компаниите трябва да бъдат достатъчно гъвкави и да могат да настройват процесите си, за да работят спокойно в динамично променящата се бизнес среда. CRM системите изградени по този начин доставят забележителната възможност за надграждане  на бъдещи автоматизации .

CRM OnGo маркетинг - инструмент с който маркетинговия отдел може да работи бързо, чрез:

Сегментиране на клиентските бази данни

Автоматизация на маркетинговите кампании

Генериране на възможности

Инструменти за имейл кампании

Управление на събитията

Възможност за анализ

Възможности за интеграция с различни системи

CRM продажби осигурява възможност за планиране на продажбите, наблюдение на търговските процеси и ефективността на екипа, ангажиран в дейността.

Управление на базата данни от клиенти

Управление на възможностите

Оценка на търговците

Възможност за работа в мобилна среда

Анализ на данните чрез различни справки

CRM обслужване води до подобряване на качеството на обслужване, увеличаване на удовлетвореността на клиентите и оставяне на дълготрайно усещане за сигурен партньор.

360° поглед върху клиента

Управление на инцидентите

Библиотека със знания

Централизиране на контактите с клиенти


За повече информация натиснете тук.

За повече информация относно новата услуга CRM OnGo Cloud натиснете тук.