за нас

Акцент- Д е високотехнологична ИТ компания, която разработва разнообразни и различни по сложност софтуерни системи за управление на бизнес процесите.
 
С повече от 10 години опит на пазара и повече от 100 успешни проекта в Австрия, Германия, Великобритания, Швейцария, Италия, България и др. 
 
С увеличаването на броя реализирани проекти и тяхната разнородност, се увеличава нашия опит и бързина на работа. 
 
Реализирахме множество успешни проекти за наши клиенти в сферите на търговията, производството, туризма, недвижимите имоти, консултантските услуги, информационните технологии, медиите и др.
 
Сред нашите решения са:
 
  • CRM OnGo - система за управление на взаимоотношенията с клиенти;
  • ERP Précis – система за управление на финансовите операции;
  • Watch-On-Time Car System - система за управление на автопарка и др.