GM Property

Софтуерната система GM Property представлява система за управление на площи.
 
Закупуването на система „GM Property" Ви предоставя възможност за автоматизиране на процесите по:
 
 • администриране на площите (частна, наемна площ, споделена).
 • следене на задълженията (обслужени/ не обслужени)
 • ценообразуване (комунални сметки, ремонтни дейности и др. компоненти)
 • разпределяне на задълженията
 • поддържане на актуална база данни с информация за собствениците/наематели
 • възможност за уведомяване на голям кръг заинтересовани страни за възникнали събития
 • плащане на чрез easypay (каса, офис, интернет)
 • поддържане на история на взаимоотношения с клиентите
 • автоматизация на оперативните процеси
Системата ще ви помогне да:
 
 • Разширите бизнеса си =обслужване на много повече клиенти
 • Да намалите разходите си = извършване на значителен брой дейности с много по-малък ресурс
 • Да намалите разходите за телефон, пътни и др. = информационно известяване на заинтересованите страни
Системата е подходяща за фирми работещи в сектора на:
 
 • управление на собственост 
 • управление на бизнес площи
 • управление на затворени комплекси
 • управление на търговски площи
 • управление на частни паркинги и др.