Софтуерни решения
за всяка нужда,
на които може да се разчита
Вижте повече

Умели разработчици,
наистина работещи решения
Вижте повече

Адекватно
и конкурентно
уеб присъствие

E-Sync

Софтуерното решение "e-sync" е създадено, за да облекчи ежедневната работа на административния персонал, като обезпечи пренасянето и актуализирането на данни от една система в друга. Автоматизацията на процеса намалява времето за обработка на данните и гарантира тяхната коректност в реално време. След внедряване на "e-sync" компаниите намаляват оперативните си разходи, повишават производителността на съществуващите системи. Потребителите на "e-sync" се чувстват спокойни при работата си с информацията и генерирането на справки и отчети.

E-sync се внедрява в изключително кратки срокове и позволява бързо възвръщане на инвестицията. Системата предоставя интуитивен панел за работа на крайните потребители от които не се изискват специфични технически познания.